Wikia Logos
Advertisement

SCTV1 là kênh hài chuyên biệt với sự hợp tác bởi Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV) và Ban biên tập Truyền hình Đa phương tiện - Đài Truyền hình Việt Nam (trước ngày 08/09/2022 là Ban biên tập Truyền hình Cáp - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếng Anh: Vietnam Television Pay TV Content Department, viết tắt là VTVpcd). Kênh được phát sóng thử nghiệm từ ngày 01/12/2005 đến ngày 01/04/2007, ban đầu với nội dung là kênh giải trí.

Kênh SCTV1 tạm dừng phát sóng cùng với 2 kênh: SCTV2SCTV3 (trừ SCTV, nay là SCTV Phim Tổng hợp) từ ngày 02/04/2007 đến ngày 31/12/2007, để cải tạo và bảo trì lại nội dung.

Sau đó, kênh SCTV1 chính thức phát sóng từ ngày 01/01/2008, với nội dung là kênh hài chuyên biệt.

Từ ngày 01/09/2011, kênh SCTV HD Hài chính thức lên sóng.

Trước năm 2015 thì kênh được quản lý và được Đài Truyền hình Việt Nam giao nhiệm vụ bởi SCTV và Trung tâm THVN tại TP. Cần Thơ (CVTV), nay là VTV Cần Thơ.

Từ ngày 01/10/2017, kênh SCTV HD Hài chính thức thay đổi logo và đổi tên thành SCTV1 HD.

Từ ngày 01/01/2019, kênh SCTV1 được phát sóng trên hệ thống của VTC Digital.

Từ ngày 16/04/2022, kênh SCTV1 (luồng SD) chính thức hợp nhất và đồng bộ với kênh SCTV1 HD (trước đây là SCTV HD Hài) thành một luồng duy nhất có tên là SCTV1.

Từ ngày 06/03/2024, kênh SCTV1 được phát sóng trên hệ thống của HTVC.

Từ ngày 08/05/2024, kênh SCTV1 ngừng phát sóng trên hệ thống của K+.

Hiện tại, kênh đang phát sóng ở cả tín hiệu SD và HD với tên gọi là SCTV1.

Nội dung của SCTV1 chủ yếu tập hợp các vở hài kịch hấp dẫn và phim hài đặc sắc. Trên kênh SCTV1, khán giả sẽ có cơ hội được thưởng thức các chương trình thú vị như Gặp nhau cuối tuần, Kính đa tròng và nhiều chương trình hấp dẫn khác...

Kênh SCTV1 hiện đang được phát sóng trên các hệ thống của VTC, HTVC, VTVcabSCTV.

Hiện sau khi Quốc tang kênh SCTV1 sẽ dừng phát sóng trong tổng bí thư chủ tịch nước, đồng chí và đại tướng.

01/12/2005 - 01/04/2007 (thử nghiệm)[]

SCTV1 logo 2005

Logo chính

SCTV1 logo 2005-2007

Logo màn hình

SCTV1 Thử nghiệm logo 2005

Logo thử nghiệm

01/01/2008 - 15/01/2011 (chính thức); 01/01/2008 - 30/06/2015 (hình hiệu)[]

SCTV1 logo 2009

Logo chính bản 1

SCTV1 2009-2011

Logo chính bản 2

SCTV1 2009-2011 bản 2

Logo màn hình

01/01/2010 - 15/01/2011 (logo chính)[]

SCTV1 logo 2010
SCTV1 2010-2011
SCTV1 2010-2011 bản 2

16/01/2011 - 25/09/2017 (logo chính và màn hình)[]

SCTV1 logo 2011

Logo chính bản 1

SCTV1 logo 2011 bản 2

Logo chính bản 2

SCTV1 logo 2011-2017

Logo chính bản 3

SCTV1 2011-2017

Logo màn hình

26/09/2017 - 30/09/2017[]

SCTV1 logo 09-2017

01/10/2017 - nay[]

SCTV1
SCTV1 logo

01/10/2017 - 16/04/2022 (logo màn hình)[]

SCTV1 logo 2017-2022

01/10/2017 - 16/04/2022 (HD)[]

SCTV1 HD

Logo chính bản 1

SCTV1 HD bản 2

Logo chính bản 2 và màn hình

SCTV1 HD logo

Logo chính bản 3

16/04/2022 - 18/01/2023; 27/01/2023 - 05/02/2024; 15/02/2024 - nay[]

SCTV1 logo 2022

19/01/2023 - 27/01/2023 (cho logo Tết)[]

SCTV1 logo 19-01-2023
SCTV1 logo 19-01-2023 bản 2

06/02/2024 - 14/02/2024 (cho logo Tết)[]

SCTV1 logo 06-02-2024
SCTV1 logo 06-02-2024 bản 2

Thời lượng phát sóng của SCTV1[]

  • 01/12/2005 - 01/04/2007: 06h00 - 05h40 hàng ngày (23h40/24h).
  • 15/04/2009 - nay: 24/24h hàng ngày.
Advertisement