Wikia Logos
Advertisement

SCTV3 - See TV là kênh thiếu nhi của Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV) và Ban biên tập Truyền hình Đa phương tiện - Đài Truyền hình Việt Nam (trước ngày 08/09/2022 là Ban biên tập Truyền hình Cáp - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếng Anh: Vietnam Television Pay TV Content Department và viết tắt là VTVpcd). Lên sóng vào ngày 01/07/2006, ban đầu với nội dung là kênh phim truyện và giải trí.

Kênh SCTV3 tạm dừng phát sóng cùng với 2 kênh: SCTV1SCTV2 (trừ SCTV, nay là SCTV Phim Tổng hợp) từ 02/04/2007 đến 24/03/2008, để cải tạo và bảo trì lại nội dung.

SCTV3 lên sóng trở lại từ ngày 25/03/2008 với tên gọi Sao TV, là kênh thiếu nhi, được chủ quản bởi Creative Media.

Trước ngày 21/01/2017, kênh SCTV3 tồn tại 2 luồng khác nhau: luồng SD là kênh SCTV3 và luồng HD là kênh SCTV HD Thiếu nhi.

Từ ngày 01/01/2016, kênh được liên kết hợp tác giữa SCTV và Ant Media với kênh thương hiệu và tên gọi là See TV.

Từ ngày 21/01/2017, kênh SCTV HD Thiếu nhi thay đổi tên và nội dung thành SCTV3 - See TV HD.

Hiện tại, kênh thuộc quản lý của Mykingdom kể từ năm 2018 (thành viên của tập đoàn Việt Tinh Anh).

Từ ngày 16/04/2021, kênh SCTV3 - See TV (luồng SD) chính thức hợp nhất và đồng bộ với kênh SCTV3 - See TV HD (trước đây là SCTV HD Thiếu nhi) thành một luồng duy nhất có tên là SCTV3 - See TV.

SCTV3 (cũ)[]

01/07/2006 - 01/04/2007[]

SCTV3 logo 2006

Logo chính

SCTV3 logo màn hình 2006

Logo màn hình

SCTV3 - Sao TV[]

25/03/2008 - 15/01/2011[]

SCTV3 logo 2008

Logo chính bản 1 của SCTV3

SCTV3 2008-2011

Logo chính bản 2 của SCTV3

SCTV3 2008-2011 bản 2

Logo màn hình của SCTV3

SaoTV

Logo chính

SaoTV 3D

Logo màn hình

01/01/2010 - 15/01/2011 (logo chính)[]

SCTV3 logo 2010
SCTV3 2010-2011
SCTV3 2010-2011 bản 2
SaoTV
SaoTV 3D

16/01/2011 - 31/12/2015[]

SCTV3 logo 2011

Logo chính bản 1 của SCTV3

SCTV3 logo 2011 bản 2

Logo chính bản 2 của SCTV3

SCTV3 logo 2011-2015

Logo chính bản 3 của SCTV3

SCTV3 2011-2015

Logo màn hình của SCTV3

SaoTV
SaoTV 3D

SCTV3 - See TV[]

01/01/2016 - 25/09/2017[]

SCTV3 logo 2016

Logo chính bản 1 của SCTV3

SCTV3 logo 2016 bản 2

Logo chính bản 2 của SCTV3

SCTV3 logo 2016-2017

Logo chính bản 3 của SCTV3

SCTV3 2016-2017

Logo màn hình của SCTV3

See TV SCTV3

21/01/2017 - 25/09/2017 (áp dụng cho sóng HD)[]

SCTV3 logo 2017
See TV SCTV3

21/01/2017 - 25/09/2017 (HD)[]

SCTV3 logo 2017
See TV HD SCTV3 2017

26/09/2017 - 30/09/2017[]

SCTV3 logo 09-2017
See TV SCTV3

01/10/2017 - nay (logo chính); 01/10/2017 - 16/04/2021 (cho logo màn hình)[]

SCTV3
SCTV3 logo
See TV SCTV3

01/10/2017 - 16/04/2021[]

SCTV3 2017-2021
SCTV3 logo 2017-2021
See TV SCTV3

01/10/2017 - 16/04/2021 (HD)[]

SCTV3 logo
See TV HD SCTV3 2017

16/04/2021 - 18/01/2023; 27/01/2023 - 05/02/2024; 15/02/2024 - nay[]

SCTV3 logo 2021
See TV SCTV3

16/04/2021 - 18/01/2023; 27/01/2023 - 05/02/2024; 15/02/2024 - 23/07/2024 (SCTV3)[]

SCTV3 See TV

Logo chính

SCTV3 See TV SD 2021

Logo màn hình cho kênh SD (16/04/2021 - 17/10/2022)

SCTV3 See TV 2021

Logo màn hình cho kênh HD (16/04/2021 - 17/10/2022); Logo màn hình (18/10/2022 - 23/07/2024)

19/01/2023 - 27/01/2023 (cho logo Tết)[]

SCTV3 logo 19-01-2023
SCTV3 19-01-2023
See TV SCTV3

19/01/2023 - 27/01/2023 (SCTV3, cho logo Tết)[]

SCTV3 See TV logo 19-01-2023

Logo chính

SCTV3 See TV 19-01-2023

Logo màn hình

06/02/2024 - 14/02/2024 (cho logo Tết)[]

SCTV3 logo 06-02-2024
SCTV3 06-02-2024
See TV SCTV3

06/02/2024 - 14/02/2024 (SCTV3, cho logo Tết)[]

SCTV3 See TV logo 06-02-2024

Logo chính

SCTV3 See TV 06-02-2024

Logo màn hình

23/07/2024 - nay (SCTV3, dùng sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần)[]

SCTV3 See TV logo 2024

Thời lượng phát sóng của SCTV3 - See TV[]

  • 01/07/2006 - 01/04/2007: 24/24h hàng ngày.
  • 25/03/2008 - nay: 06h00 - 24h00 hàng ngày (18/24h).
Advertisement