Wikia Logos
Advertisement

01/11/2012 - 30/09/2017[]

SCTV HD PN
SCTV HD Phụ nữ & Gia đình logo
SCTV HD Phụ nữ & Gia đình logo thử nghiệm

Từ ngày 01/10/2017, kênh SCTV HD Phụ nữ & Gia đình ngừng phát sóng và sẽ được đổi tên thành SCTV13 HD.

Thời lượng phát sóng của SCTV HD Phụ nữ & Gia đình[]

  • 01/11/2012 - 30/09/2017: 24/24h hàng ngày.
Advertisement