Wikia Logos
Advertisement

15/03/2009 - nay (SCTV8); 15/03/2009 - 29/04/2013 (VTC8)[]

VITV logo

Từ ngày 15/03/2009 đến 29/04/2013, kênh VITV phát sóng trên 2 kênh SCTV8 và VTC8.

15/03/2009 - 31/01/2013[]

VITV logo 2009

01/02/2013 - 30/04/2016[]

VITV logo 2013

01/05/2016 - 31/12/2018[]

VITV logo 2016

01/01/2019 - nay[]

Thanh tin tức (Newsbar)[]

Hệ thống thanh tin tức của VITV chủ yếu được mô phỏng theo kênh truyền hình CNBC của Mỹ.

VITV newsbar 1
VITV newsbar 2
VITV newsbar 3
VITV newsbar 4
VITV newsbar 5
VITV newsbar 6
VITV Tet newsbar 2013
VITV Tet newsbar 2017
VITV Tet newsbar 2019-now
Advertisement