Wikia Logos
Advertisement

VTVcab 14 là kênh mua sắm của Truyền hình Cáp Việt Nam. Ban đầu, kênh được tên gọi là VCTV14 - Lotte DatViet Homeshopping và được phát sóng từ ngày 10/02/2012. Tại thời điểm ban đầu, kênh được kiêm cán bởi Đất Việt VAC và Tập đoàn Lotte.

Từ ngày 07/05/2013, kênh VCTV14 - Lotte DatViet Homeshopping đổi tên thành VTVcab 14 - Lotte DatViet Homeshopping.

Từ ngày 01/01/2019, kênh VTVcab 14 - Lotte DatViet Homeshopping tạm ngừng phát sóng do thua lỗ.

Từ ngày 01/05/2019 đến hết ngày 31/12/2021, kênh VTVcab 14 lên sóng trở lại và có diện mạo mới là V Shopping, kênh được quản lý bởi công ty V Media & Culture.

Từ ngày 01/01/2022, V Shopping chính thức ngừng phát sóng trên kênh VTVcab 14 và kênh chuyển tiếp sang phát nội dung của VTV Hyundai Home Shopping.

Trước ngày 16/09/2023, VTV Hyundai Home Shopping đang được phát sóng song song trên các kênh VTVcab 13, SCTV10 và VTVcab 14.

Từ ngày 16/06/2023, tương tự như kênh VTVcab 13, VTV Hyundai Home Shopping chính thức tách khỏi kênh VTVcab 14 vì chính sách Hạn chế tư nhân hóa báo chí, nhưng vẫn phát nội dung của kênh.

Từ 00h00 ngày 16/09/2023, kênh VTVcab 14 chính thức ngừng phát sóng trên mọi hạ tầng vì lượng người xem quá ít so với VTVcab 13 và SCTV10.

VCTV14 - Lotte DatViet Homeshopping[]

10/02/2012 - 01/03/2012[]

VCTV14

Logo màn hình

Logo VCTV14 2012

Logo bản trailer kênh

Lotte DatViet Homeshopping logo
Lotte DatViet Homeshopping

02/03/2012 - 07/02/2013 (VCTV14)[]

VCTV14 Lotte DatViet Homeshopping

08/02/2013 - 06/05/2013[]

VCTV14
Lotte DatViet Homeshopping logo
Lotte DatViet Homeshopping

VTVcab 14 - Lotte DatViet Homeshopping[]

07/05/2013 - 20/06/2016[]

VTVcab 14 2013-2016
VTVcab 14 2013
Lotte DatViet Homeshopping logo
Lotte DatViet Homeshopping

21/06/2016 - 31/12/2018[]

VTVcab 14

Logo chính

VTVcab 14 2016

Logo màn hình

Lotte DatViet Homeshopping logo

Logo chính bản 1 và hình hiệu

Lotte DatViet Homeshopping

Logo chính bản 2

Lotte DatViet Homeshopping 2016

Logo màn hình

VTVcab 14 - V Shopping[]

01/05/2019 - 31/12/2021 (logo chính và hình hiệu)[]

VTVcab 14
VShopping logo
VShopping

01/05/2019 - 16/12/2019 (logo màn hình)[]

VTVcab 14 2019
VShopping logo

17/12/2019 - 31/12/2021 (logo màn hình)[]

VTVcab 14 2019
VShopping

VTVcab 14 - VTV Hyundai Home Shopping[]

01/01/2022 - 15/09/2023 (logo chính)[]

VTVcab 14
VTV Hyundai Home Shopping
VTV Hyundai Home Shopping slogan

Logo hình hiệu

01/01/2022 - 09/01/2022; 11/02/2022 - 30/06/2022; 24/12/2022 - 16/01/2023; 17/01/2023 - 16/06/2023 (logo màn hình)[]

VTVcab 14 2016
VTV Hyundai Home Shopping

10/01/2022 - 10/02/2022 (cho logo Tết)[]

VTVcab 14
VTVcab 14 2016
VTV Hyundai Home Shopping 2021

01/07/2022 - 23/12/2022 và 16/01/2023 (chỉ khi logo VTVCab 14 biến mất)[]

VTV Hyundai Home Shopping

VTVcab 14[]

16/06/2023 - 15/09/2023 (chỉ khi logo VTVcab 14 che logo VTV Hyundai Home Shopping)[]

VTVcab 14 2023

Xóa nền

Thời lượng phát sóng của VTVcab 14[]

  • 10/02/2012 - 31/12/2018 và 01/05/2019 - 15/09/2023: 24/24h hàng ngày.
Advertisement