BRI Syariah

Bank Jasa Arta

1973–2009

Bankjasaarta.jpg

Bank BRI Syariah

????–2009

Bri syariah 100706165350.jpeg

2009–2017

Logo Bank BRI Syariah.jpg

2017–2021

BRI Syariah.svg

On February 1, 2021, BRI Syariah merged into Bank Syariah Indonesia.

BRI Syariah
Bank Syariah Indonesia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.