FANDOM


2002–2007

TelemundoUtah


2007–2012

KULX logo

2012–2018

Telemundo Utah
77046 506393006048205 1517959354 n

2017–2018

23467233 1657348294285998 1984535699429350603 o (1)

2018–present

KULX Telemundo Utah 2018