Logopedia
Advertisement

Informe Minas

1993-1995

Logo do Informe MG (1993).png

1995-2002

Informe MG (1995).png

2002-2003

Informe MG (2002).png

2003-2005

2003-2004

2004-2005

Informe MG (1993).png

MG Record

2005-2007

MG Record (2005).png

2007-2009

MG Record (2007).png

2009-2015

MG Record (2009).png

2015-2017

MG Record (2015).png

2017-present

Advertisement