Logopedia
Advertisement

RTL Nitro

2012–2017

RTL NITRO 2012.svg

Nitro

2017–present

Nitro (2017).svg

On 31 July 2017. RTL Nitro was rebranded as Nitro. The name change was due to the start of the new season of the Bundesliga.


Advertisement