Logopedia
Advertisement
Logopedia
123,771
pages

1996

Japanese

RedBox(J).jpg

1998

English

D42B5770-BC4D-4CAB-B02B-5995360CCF4E.png

See also

Pokémon Red
Pokémon Blue
Pokémon Green
Pokémon Yellow
Advertisement