117,422 Pages

1999–2001

Saan Ka Man Naroroon titlecard.jpg

The series logo aired from April 12, 1999 to March 23, 2001.


Mula sa Puso
Saan Ka Man Naroroon
Sa Dulo Ng Walang Hanggan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.