FANDOM


1995–1998

Starsportscap

1998–2001

STAR-SPORTS-LOGO-1998
STAR Sports

STAR Sports logo (1998-2001)

2001–2009

Star Sports 05
STAR Sports logo (2001-2009)

2009–2013

Star Sports

2013–present

2013–2017

STAR Sports Logo New

2017-present

Star Sports 2017

Star Sports 2017 Believe