Logopedia
Advertisement

2009 (pre-release)[]

Super Mario Galaxy 2 Beta Logo

2010, 2010-2017 (merchandise)[]

Western[]

Super Mario Galaxy 2 Logo

Japan[]

SMG2 Logo JP

Hong Kong/Taiwan[]

SMG2CN

Korea[]

SMW2
New Super Mario Bros. Wii
Super Mario (Horizontal)
Super Mario 3D Land
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy games
Advertisement