FANDOM

Cleopatryyyyyyyyyy

  • I live in Venezuela
  • I was born on September 22
  • I am Female